Dni Techniki od zawsze były "sztandarową imprezą" Federacji NOT. I-sze Dni Techniki, wówczas jeszcze województwa płockiego odbyły się w dniach 9-15 października 1978r. Do roku 1989 były organizowane w cyklu 2 letnim. W czasach transformacji, głębokich przemian i innych oczekiwań społecznych w latach 1990-2008, Płockie Dni Techniki zniknęły z kalendarza wydarzeń technicznych.

Po 20 latach przerwy, wspólnie z Płocką Politechniką we wrześniu 2009 roku (24-25.09.2009) Dni Techniki z kolejnym numerem VII zostały reaktywowane i odbyły się na terenie Domu Technika i Politechniki. Utrzymaliśmy 2 letni cykl organizacyjny dlatego też kolejne, VIII Płockie Dni Techniki zostały zorganizowane na terenie Politechniki w dniach 19-21.10.2011.

Zawsze prezentacjie firm, wystawy, referaty i wystąpienia gości uświadamiają nam - kadrze technicznej ogrom zadań jakie przed nami stoją, m.in. w zakresie:

Zamierzenie organizatorów Dni Techniki koncentrują się na integracji środowisk technicznych z otoczeniem regionalnym, ukazaniem roli nauk technicznych, wsparciu działań na rzecz rozwoju subregionu płockiego poprzez rozwój nauki i techniki.